Spring til indhold

Vi tilbyder

Individuel terapi (børn, unge og voksne)
Par-terapi
Familie-terapi
Supervision – individuelt eller i mindre grupper*
Oplæg/ undervisning (emner: PTSD og traumatisering hos voksne, unge og børn)
Udredning i forhold til PTSD og traumatisering (af voksne, unge og børn)
Rådgivning
Konsulent-ydelser
Specialist/ leverandør i Socialstyrelsens specialrådgivning VISO.

*Vi tilbyder supervison til psykologer i forbindelse med autorisation ved psykolognævnet og specialistudddannelsen i psykotraumatologi samt til andre faggrupper,
herunder socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer/ jobkonsulenter, o. lign.