REHA-psykologerne er en psykologvirksomhed, som tilbyder psykologisk behandling, rådgivning, supervision, undervisning og konsulentydelser.
Vi er specialiserede indenfor traumeområdet samt interkulturel psykologi og har mangeårig erfaring med behandling af traumatiserede
flygtninge i kommunalt og regionalt regi. Vi har også viden og erfaring med adoptionsområdet. Vi er endvidere specialister i Socialstyrelsens nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO, se evt. https://socialstyrelsen.dk/viso

Kontakt information

Adresse:
Nordre Fasanvej 224, 1. sal (kontorgangen)
2200 København N

Telefon nr.:

Mobil: 2222 4105 (Cavit)

Mobil: 3510 3350 (Sanne)

Mail:
Cavit Güven: cavit@reha-psykologerne.dk

Sanne Bruun Andersen: sanne@reha-psykologerne.dk