Der arbejdes ud fra følgende metoder:

Psykodynamisk terapi
Kognitiv terapi
Eksistentiel terapi
Mentaliseringsbaseret terapi

Metodevalg er afhængigt af problemstillingen, ønsker, behov og ressourcer.
Vi lægger vægt på en helhedsorienteret tilgang.